Artık ''Yavşak'' Derken İki Kere Düşünün

İş Mahkemesi, mesai arkadaşına ‘yavşak’ diyen işçi için 'Bit Yavrusı' anlamında kullanıldığı için hakaret sayılmaz kararını vermişti. Kelimenin hakaret amacıyla söylendiğini hükmeden yüksek mahkeme, mesai arkadaşına ‘yavşak’ diyen işçinin tazminat ödenmeden kovulabileceğine karar verdi.

Artık ''Yavşak'' Derken İki Kere Düşünün
14 Ocak 2021 - 13:18 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 - 13:35

Ustabaşına, ‘yavşak' diyen genç, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden kovulan genç 2. İş Mahkemesi'ne 6 senedir çalıştığı işyerinden haksız nedenle çıkarıldığını belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmişti. Konuyla ilgili yüksek mahkemeden gelen karar yavşak kelimesinin hakaret sayılacağı yönünde oldu. 

Mahkemenin kararı şu şekilde:

"Davacının davalı şirkette beraber çalıştığı amirine ‘yalancı ve yavşak' dediğine vurgu yapılan Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: “İşverenin bir işçisinin diğer bir işçiye sataşma-hakaret niteliğindeki bu sözleri dolayısıyla yaptığı fesih haklıdır.

Halk arasında ‘yavşak’ tanımlamasının hakaret amacıyla kullanıldığı da açıktır. Bu tespit bağlamında, Mahkemenin ‘yavşak’ tanımlamasının ‘bit yavrusu' şeklindeki salt sözlük anlamına dayanılarak hakaret olmadığı gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü hatalıdır. Davalı işverenin fesih yetkisinin 4857 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ile öngörülen 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde kullanılıp kullanılmadığının açıklığa kavuşturulması gereklidir.

 
Dosya içeriğinden; feshin dayanağı olayın vukuu bulduğu gün davacının savunmasının alındığı ve burada feshe konu eylemleri kabul ettiği, buna karşın davalı işverence fesih ihtarnamesinin yaklaşık bir ay sonra gönderildiği sabittir. Fesih yetkisinin Kanun ile öngörülen 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde kullanılmadığı izlenimi edinilmiştir.
 
Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş, feshe yetkili makamın öğrenme tarihinin araştırılması ve buna göre fesih yetkisinin kanunî süresi içinde kullanılıp kullanmadığının açıklığa kavuşturulması, sonucuna göre de süresi içinde kullanıldığı saptanıyorsa kıdem ve ihbar tazminatının reddine, aksi halin kabulünde ise salt fesih yetkisi süresi içinde kullanılmadığı gerekçesiyle kabulüne karar verilmesinden ibarettir.
 
Netice itibariyle; eksik araştırıma dayalı olarak yanılgılı değerlendirmeyle sonuca gidilmesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” 


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum