İnsan hakları nedir

Ceren BİNGÖL yazdı ...

İnsan hakları nedir
07 Nisan 2020 - 14:30

İnsan hakları nedir

İnsan(Homo Sapiens, erkek, kadın, çocuk, insan cinsinin bir üyesi) Hakları (hak sahibi oldukları veya izin verildiği şeyler, garanti edilen özgürlük). Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her bireyin bütünlüğünü ve onurunu tanıyan uluslararası standartlardır. Yani kısaca İnsan olduğunuz için sahip olduğunuz haklar.

 

İnsan hakları, doğumdan ölüme kadar dünyadaki her insana ait temel hak ve özgürlüklerdir. Dili, dini, ırki, milliyeti, cinsiyeti, neye ve nasıl inandıkları ne olursa olsun bu haklar geçerlidir. Biz (tüm insanlar) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan 30 maddelik temel insan haklarına sahibiz. Bu haklarla ilgileniyor musunuz? Hakkimiz olan bu bildirinin hatırlatmak istiyorum: http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf

 

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akil ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her bireyin bütünlüğünü ve onurunu tanıyan uluslararası standartlardır.

İnsan hakları yeryüzünün en barışçıl silahıdır, bizi koruyan Kurallardır.

 

İnsan hakları savaşların doğurduğu bir gerçektir. 10 ARALIK 1948'de, sabah saat üçte, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Eleanor Roosevelt, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilan etti. Yaşamı boyunca insan hakları için yılmadan mücadele etmiştir.

 

İsviçre’deki insan hakları
İsviçre, Federal Anayasada ve siyasi modelde temsil edildiği gibi, ülkenin değer sisteminin kalbinde insan haklarını yerleştirir. Barış, karşılıklı saygı, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması, ülkenin demokratik seçimlerinin merkezinde yer almaktadır.

 

İhlal nedir ve ne zaman gerçekleşir?
İnsan hakları ihlalleri, bir devlet veya devlet dışı bir aktör, BM İnsan Hakları Sözleşmesi veya diğer uluslararası insan hakları veya insani hukuk hükümlerini ihlal ettiğinde ortaya çıkar. Birleşmiş Milletler tarafından insan hakları ihlalleri ile ilgili.

 

BM`nin çabalarına rağmen dünyada yaygın ve şiddetli insan hakları ihlalleri yapılmaya devam etmektedir. İnsan haklarının teşviki ve korunmasına dönük önlemler bugün şimdiye kadar hiç olmadığı kadar güçlüdür ve de sosyal adalet, ekonomik kalkınma ve demokrasi mücadelesine gittikçe artan şekilde bağlıdır

 

İnsan hakları sadece yazılı kelimeler midir?
Sayfalardaki kelimelerden çok daha fazlası. Bu sözleri kim uygulamaya koyar? Bu sözleri uygulamaya koyan insanların kim olduğunu söyleyebilirim: Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, özgürce düşünen insanlar! İnsan haklarımıza saygı göstermeli, birbirimize yardım etmeli ve korumalıyız, çünkü hepimiz eşitiz!

Ceren BİNGÖL 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum