TARIM ARAZİ SATIŞLARI VERGİDEN MUAF OLACAK!

Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve harç alınmayacak.

TARIM ARAZİ SATIŞLARI VERGİDEN MUAF OLACAK!
04 Mayıs 2021 - 13:27
Tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde; vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve harç alınmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  tarım arazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde vergi ve harç muafiyeti uygulandığını, ölüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde intikal işlemlerini yapan tüm mirasçılardan vergi ve harç alınmayacağını duyurdu. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü " Tarım Arazilerinin Satış ve İntikal İşlemlerinde Vergi Muafiyeti" ve " Hisseli Tarım Arazilerinin Satış İşlemlerinde Vergi, Harç ve Döner Sermaye Ücretleri Alınmayacak" başlığı ile iki ayrı duyuru yayınladı. İlk duyuruda  "Tarım Arazilerinin İntikallerinde Vergi Yok"  ana başlığı ile "İntikalini bir yıl içinde yap, karlı çık" deniliyor. Duyuruda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapan 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'un  04.11.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak şöyle deniliyor: "7255 Sayılı Kanunun 19. Maddesi ile 5403 Sayılı Kanunun 8/I maddesinde değişiklik yapılarak tarım arazilerinin miras yolu ile intikal işlemlerine vergi ve harç muafiyeti getirilmiştir. 5403 sayılı kanunun 8/I maddesinde yer alan intikal işlemlerindeki vergi muafiyetinden yalnızca yeter gelirli büyüklüğe haiz olan kişilerin mirasçıları faydalanabilmekte idi. Yapılan yeni düzenleme ile vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde 5403 sayılı Kanunun 8/C hükümlerine göre intikal işlemlerini yaptıran tüm mirasçılar vergi ve harç muafiyetinden faydalanabilecektir."

İkinci duyuruda ise  "Hisseli Tarım Arazilerini Masrafsız Birleştiriyoruz" başlığı ile "Tarım arazilerinde  hisselerin diğer hissedarlara satışı halinde vergi, harç ve döner sermaye ücretleri alınmayacak" deniliyor. Duyuruda  bu muafiyetin sulu ve kuru tarım arazilerinde 20 dekardan küçük, dikili tarım arazilerinde  5 dekardan küçük ve örtü altı tarım arazilerinde 3 dekardan küçük  hisseler için geçerli olduğuna yer veriliyor.

E-Gazetem.com
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum