Büşra Nur Turan

Büşra Nur Turan


Tükenmişlik Sendromu Hakıında Neler Biliyoruz ?

09 Eylül 2020 - 17:11

Günümüz yaşam şartlarının vermiş olduğu sorumluluklardan ötürü bazı bireyleri kendine vakit ayırmaktan daha çok iş hayatına yoğunlaşmış bir şekilde görebilmekteyiz. Bu sebepten ötürüdür ki bu kişiler yoğun iş
stresine maruz kalmakta olup, buna bağlı olaraktan; bir yerden sonra kendilerinde enerji azalması, bıkkınlık ve tükenmişlik hissini fark etmeleri muhtemel durum haline gelmektedir. Deneyimlenen bu durum aniden
ortaya çıkmayan, kendini duygusal veya fiziksel olarak yavaş yavaş belli etmeye başlayan bir süreci kapsamaktadır. Kişinin işlevselliğinde bozulmalar meydana getirmesinin yanında yarattığı enerji kaybından
ötürü de performansının düşmesine sebebiyet verebilir. Tükenmişlik sendromuna, genel olarak insanlarla iç içe olan meslek grubundaki kişilerin yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu bilinilmektedir.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA GİRMEMİZİ SAĞLAYAN BAZI ETKENLER

-Uzun dönemli iş stresi,
-Başarılı olabilmek adına kişinin bulunduğu iş ortamında kendini sürekli
baskı altında hissetmesi,
-Aşırı yorulmuşluk,
-Çevreden yeterli sosyal destek alamamak,
-Kişinin en ufak hatasında işine son verileceği düşünceleri,
-İş yerinde karşımızdaki insanı kırmamak adına hayır diyemeyip kabul
ettiğimiz sorumluluklar
-Mükemmelliyetçi olmak,
-İş yerinde giriş çıkış saatlerinin ve hangi işleri yapacağının belirsiz
olması
gibi faktörler ortaya çıkmasında rol alabilmektedir.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU HANGİ BELİRTİLER İLE KENDİNİ GÖSTERİR?

-Kronik yorgunluk ve bitkinlik hissi,
-Mesleki anlamda azalmış özgüven,
-İşe olan heveste azalma, işlerden kaçma isteği,
-Yeni bir iş gününe başlamak için kendini enerjisiz hissetmek,
-Eskisi kadar verimli olamama,
-Konsatrasyon bozukluğu,
-Başarma motivasyonunda azalma,

-Kişide engellenilmişlik hissi
gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu noktada kişilerin uzun çalışma
saatlerine ufak aralar vermesi, özel veya iş hayatındaki monotonluklarda
değişiklikler yapıp, uzman desteği alması gibi faktörler de oldukça önem
arz etmektedir.
                                                                                                 

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANMIŞ OLAN BİREYLERİN BEYİN AKTİVİTELERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Beynimizde öğrenme ve hafızadan sorumlu olarak bildiğimiz hipokampüsdenilen bölge, strese bağlı olarak hacminde küçülmeler gösterebilen bir beyin bölgesidir. Tükenmişlik sendromunda olan bireylerin yaşantılarının büyük bir bölümünü stres kapsadığından ötürü, kişide ki bu strese yanıt olarak hipokampüs nöronlarında bir azalma gözlemlenirken, beyinde yeni bağlantılar kurma, bağlantıları yeniden yapılandırma gibi görevleriyle bilinen nöroplastisitelerde de bir bozulma olabileceği yönünde görüşler vardır. Düşük serotonin miktarının da bu sendromda rol alabileceğini öne süren ayrıca görüşler vardır.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DEPRESYON

Tükenmişlik sendromu ile depresyonun göstermiş olduğu bazı belirtilerden ötürü aynıymış hissi veriyor olsa da ikisi birbirinden farklı kavramlardır. Ortak yönleri olarak bahsedebileceğimiz ;anhedoni dediğimiz; kişinin yaptığı etkinliklerden, işten, yaşamdan zevk alamaması durumu vardır. İkisini birbirleri ile karşılaştıracak olursak, bu sendrom daha çok mesleğin, yapılan işin verdiği bir enerjisizlik halinden söz ettirirken, depresyonda böyle bir spesifik alan yoktur. Daha genel bir enerjisizlik, yorgunluk, değersizlik hisleri vardır. Tükenmişlik sendromunda iş ile ilgili stres durumları ortadan kaldırıldığı zaman belirtilerinde azalma olabilmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum