Ceren Bingöl

Ceren Bingöl


DÜNYA'DA IRKÇILIK

16 Haziran 2020 - 18:41

Amerikan in George Floyd Vakası dünyayı sarstı ve dünyanın her tarafında protestolara mal oldu. Peki İsviçre’de Irkçılık hangi seviyede?
 
İsviçre'de siyah insanlara karşı ırkçılık üzerine çalışma
Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ZHAW) tarafından yapılan bir araştırmaya dayanarak, ırkçılığa karşı Federal Komisyon (EKR) aralık ayında İsviçre'deki siyah insanlara yönelik ırkçılıkla mücadele konusunda 2017 önerileri yayınladı. İsviçre'de siyah tenli yaklaşık 100.000 kişi yaşıyor. Yapısal ayrımcılık, damgalama ve günlük ırkçılık ile karşı karşıya kalıyorlar. Prof. Dr. Kurt Pärli yönetimindeki bir grup yazarın çalışması tamda bu fenomeni analiz ediyor. Siyah insanlara karşı ırkçılığın kendini nasıl tezahür ettiğini gösteriyor ve buna karşı alınabilecek devlet önlemlerini anlatıyor. EKR'NİN önerileri, kamu bilincini artırmak ve ayrımcılıkla mücadele etmek için seçilen organlara yöneliktir: ayrımcılık mağdurları için kamu yönetimi, yargı makamları, medya, politika ve danışmanlık hizmetleri bu organların içine düşüyor.
 
EKR'in önerileri
EKR'YE göre, kamu makamları kurumların azınlık gruplarına açılmasına izin veren uygun ve sürdürülebilir önlemler almalıdır. Ayrımcı olmayan erişimi sağlamak için bilinçlendirme önlemleri esastır. Politikacılar, azınlıkların siyasi söylem, referandumlar ve seçimler pahasına damgalayıcı açıklamalar yapmaktan kaçınmalı ve onlara karşı bir pozisyon almalı. Irkçılık konusunda temel ve ileri eğitim de medya için çok önemlidir. Fenomenin karmaşıklığı buna göre anlaşılmalı ve sunulmalıdır. EKR'YE göre, medyanın dezenformasyona ve "sahte haberlere" karşı harekete geçme konusunda da belirli bir sorumluluğu var. EKR, yargı ve güvenlik sektörünün azınlık gruplarına saygı duymasını ve uygun önlemleri teşvik etmesini önerir. Paydaşlar, yetkililer ve sivil toplum temsilcileri ile yakın bir diyalog bu amaç için uygundur. Polis şiddeti ve ırksal profilleme durumlarında, EKR bağımsız tahkim organlarının oluşturulmasını önerir. Son olarak, etkilenenler için danışmanlık hizmetlerine bürokratik olmayan erişim oluşturulmalıdır. Mevcut danışmanlık hizmetlerinin sağlam bir ağı daha da geliştirilmelidir. Son bir noktaya gelirsek, EKR, araştırma enstitülerinin, üniversitelerin ve Ulusal Fonun ayrımcılıkla mücadele ve ırkçılıkla ilgili temel araştırmaları teşvik etmesini önerir.
 
EKR: Anti-siyah ırkçılık oranlarıyla genellikle oynanıyor
Irkçılığa karşı Federal Komisyon (EKR), TANGRAM dergisinin bir sorununu siyah karşıtı ırkçılık konusuna ayırıyor. Çok sık oynanan veya kurbanların hassasiyetine atfedilen bir fenomene bu şekilde dikkat çekmek istiyor.
 
Bir İnsanın temel hakki
Ben sizlere ve dünyaya ilk üç insan temel haklarını yine hatırlatmak isterim:
 
Madde 1.
Bütün insanlar özgür ve onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibi olurlar ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhu içinde hareket etmelidirler.
Madde 2.
Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da başka bir görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da başka bir statü gibi hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu Bildirgede belirtilen tüm hak ve özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, bir kişinin ait olduğu ülke veya bölgenin, bağımsız, güvenilir, kendi kendini yönetmeyen veya başka bir egemenlik sınırlaması altında olsun, siyasi, yargı veya uluslararası statüsü temelinde hiçbir ayrım yapılamaz.
Madde 3.
Herkesin yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği hakkı vardır.
 
Ne yazık ki George Floyd’e ve onca başka insanlara bu haklar tanınmamıştır….
 
İnsan Hakların Evrensel Beyannamesinin bütünü:
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=trk
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum