Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının iş hukukuna etkileri hakkında sıkça sorulan sorular

Okurlarımıza özel haber ...

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının iş hukukuna etkileri hakkında sıkça sorulan sorular
05 Mayıs 2020 - 15:32 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 - 21:24

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ İŞ HUKKUNA ETKİLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Yeni düzenlemeler kapsamında işçilerin iş sözleşmeleri feshedilebilir mi?
 
17.04.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecek olup belirtilen fesih yasağından yalnızca İş Kanunu madde 25./II’de düzenlenen, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler ile gerçekleştirilen haklı nedenle derhal fesih halleri istisna tutulmuştur.
 
Bir başka deyişle 17.04.2020 tarihinden 17.07.2020 tarihine kadar işçinin iş akdi işveren tarafından yalnızca ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sebebiyle feshedilebilecektir.
 
 
Hangi işyerleri fesih yasağı kapsamındadır?
 
İş Kanunu kapsamında olduğuna bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi fesih yasağı kapsamına alınmıştır.


 
Fesih yasağına aykırılığın yaptırımı nedir?
 
Fesih yasağına iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.
 
 
Fesih yasağı kapsamında hangi SGK kodları ile çıkış yapılabilmektedir?
 

İşveren tarafından fesih durumunda yalnızca 29 numaralı kodla çıkış yapılabilmektedir.
 
 
Fesih yasağı süresince işçi kendisi istifa edebilir mi?
 

İşçinin istifa etmesini engelleyen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
 
İşçiler ücretsiz izne gönderilebilir mi?
 
İş Kanunu’nda daha önce ücretsiz izin kavramı bulunmamakta olup uygulamada ücretsiz izin işveren tarafından teklif edilip işçi tarafından kabul edilmesi usulü ile yapılmakta idi. Ancak 7244 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme uyarınca İşveren, 17.04.2020-17.07.2020 tarihleri işçiyi tamamen veya kısmen -işçinin iznini almadan- ücretsiz izne ayırabilecektir.
 
 
     İşçi ücretsiz izne ayrıldığı için iş sözleşmesini feshedebilmekte midir?
  Hayır. İşverenin işçiyi ücretsiz izne ayırması işçiye geçerli nedenle iş sözleşmesini fesih     hakkı  vermemektedir.
 
 Fesih yasağı süresince deneme süresinde bulunan işçinin iş adi feshedilebilir mi?
 

Deneme süresinde bulunan işçinin fesih yasağından istisna tutulmasını düzenleyen herhangi bir madde bulunmamakta olup işveren deneme süresinde çalışan işçinin iş akdini feshederse belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.

     İşinin çalışmamak istememesi durumunda işveren tarafından başvurulabilecek yollar nelerdir?
  • Mümkünse evden çalışma sistemine geçilebilir.
 
  • İşçiye varsa yıllık izin hakkı kullandırılabilir.
 
  • Şartlar sağlanıyorsa kısa çalışma başvurusu yapılabilir.
 
  • İşçi ücretsiz izne ayrılır.
         Nakdi ücret desteği kimlere ödenecektir? 
  • 7244 Sayılı Kanun çerçevesinde ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğine hak kazanamamış kişilere,
 
  • 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, İş Kanunu’nun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğine hak kazanamayan,
 
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almayan işçilere nakdi ücret desteği verilecektir.
 Nakdi ücret desteğinin miktarı ne kadardır? 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan her gün için 39,24-TL nakdi ücret desteği fesih yasağı süresince verilecektir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
 
 
Emekli çalışanlar ücretsiz izne ayrılması durumunda nakdi ücret desteğinden yararlanabilir mi? 
Hayır. Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yardım almamak ön koşul olduğu için emekliler nakdi ücret desteğinden yararlanamamaktadır.
 
 
Ücretsiz izne ayrılan bir çalışanın çalışmasına devam etmesinin yaptırımı var mı? 
7244 sayılı Kanun uyarınca ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin, işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere; İş Kanunu’nda fiilin işlendiği tarihte belirtilen aylık brüt asgari ücret tutarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanacaktır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
 
 
Ücretsiz izin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı? 
Hayır. Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre işçinin ücretsiz izinde olduğu süre kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
 
 
Kısa çalışma ödeneğine hangi işverenler başvurabilir? 
COVID-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler kısa çalışma başvurusu yapabilecektir.


Av. Özgecan Gebeceler
ozgegebeceler@gulachukuk.gen.tr

YORUMLAR

  • 0 Yorum